Investerare

Johan Arvidsson
CEO
Född: 1969
Aktier: 196 345
Optioner 2021/2024: 100 000

VD sedan februari 2019 och försäljningschef sedan 2016. Tidigare befattningar bl a som VD och styrelseordförande för DuPont Sverige AB, Nordisk marknadschef för DuPont Performance Polymers samt VD för aXichem AB.

Marcus Nyberg
CFO
Född: 1975
Aktier: 24165
Optioner 2021/2024: 50 000

CFO sedan augusti 2019. Tidigare befattningar som CFO eller finansdirektör för Safegate International AB, LGT Group och Greenworks Tools de senaste tio åren. Efter magisterexamen i affärsadministration vid Lunds universitet 1999, 5 år som revisor på Arthur Andersen och PWC och sedan fyra år som affärskonsult vid PWC.

Lucas Petersson
SCM
Född: 1992
Optioner 2021/2024: 50 000

Chief Operating Officer från 1:a januari 2021. BSc i företagsekonomi, Lunds Universitet. Tidigare
befattningar inkluderar bland annat Supply Chain Manager för Nexam Chemical, finans- och managementkonsult
för Qvickbron Industriutveckling AB och försäljning.

Adrian Pepper
Group Regulatory and EHSQ Manager
Född: 1973
Optioner 2021/2024: 50 000

Group Regulatory och EHSQ Manager från juni 2017. Doktor i syntetisk organisk kemi från Salford University, Storbritannien. Har tidigare varit verksam inom FoU, laboratorier och produktion för Nexam Performance Chemicals Division. Tidigare befattningar inkluderar delägare och företagsledare vid St Andrews ChemTech Int Ltd samt akademisk postdoktor vid University of Exeter.

Christer Svanberg
CTO

CTO sedan november 2022. Tidigare forskare och chef inom R&D på Borealis under 15 år. Civilingenjör i Teknisk Fysik & Elektroteknik från Linköpings Tekniska Högskola och PhD i Materialvetenskap från Chalmers Tekniska Högskola 2000.

Jörgen Heby
CPO
Aktier: 15000
Optioner 2021/2024: 50 000

Chief Production Officer sedan oktober 2021. Har en MS.c. i kemiteknik. Har en stark ledarskapsbakgrund med fokus på med operationella strategier och förbättringar främst inom det finska globala företaget Kemira Oyj. Tidigare befattningar inkluderar anläggningschef, produktchef och chef för olika administrativa funktioner, bland annat EHSQ, Logistik, Energi och Underhåll.