Investerare

Revisorer

Vid den senaste årsstämman valdes Deloitte AB till revisor för Nexam Chemical för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg är huvudansvarig revisor.

Kalender

Finansiell kalender

2023-07-14
Delårsrapport januari-juni 2023
2023-10-19
Delårsrapport januari-september 2023
2024-01-31
Bokslutskommuniké 2023

IR-kontakt

Ronnie Tornqvist, CEO
ronnie.tornqvist@nexamchemical.com
+46 (0)706-25 41 85