Investerare

Revisorer

Vid den senaste årsstämman valdes Deloitte AB till revisor för Nexam Chemical för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg är huvudansvarig revisor.

Kalender

Finansiell kalender

2024-04-18
Delårsrapport januari-mars 2024
2024-05-14
Årsstämma 2024
2024-07-12
Delårsrapport januari-juni 2024

IR-kontakt

Ronnie Tornqvist, CEO
ronnie.tornqvist@nexamchemical.com
+46 (0)706-25 41 85