Investerare

Functionalizing polymers!

Vision och mission

Nexam Chemicals vision är att vara en erkänt världsledande aktör inom området egenskapsmodifiering av plast och polymera material genom värmeaktiverad tvärbindning.

Bolagets mission är att bidra till ett mer resurseffektivt och ett mer hållbart samhälle genom att utnyttja avancerad tvärbindningskemi för att reducera plasters och polymera materials begränsningar.

 

Verksamhet

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster.

Nexam Chemicals teknologi gör plasten mer temperaturtålig, motståndskraftig mot kemikalier, starkare, segare och mer hållbar. Egenskapsförbättringarna, vilka skapas av Nexam Chemicals teknologi, gör det möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial, med plast inom en rad olika tillämpningsområden. Även inom områden där plast redan används kan tillverkningsprocessen förbättras och materialanvändningen minskas. Detta öppnar för mer miljövänliga alternativ. Vår teknologi kan även ”laga” återvunnen plast och återskapa dess ursprungliga egenskaper.

Läs mer

Nexam Chemicals produkter kan förbättra egenskaperna i plaster och processeffektivitet i flera delar av värdekedjan.

 

Kunderbjudande

Nexam Chemical erbjuder genom masterbatch användarvänliga produkter som, kostnadseffektivt och utan ytterligare produktionsinvesteringar, förbättrar egenskaperna i plaster med bibehållen produktionsteknik.

Med masterbatch kan kunden på ett enkelt sätt tillsätta en färdigblandad högdoserad produkt vid tillverkningen av sin egen slutprodukt. 

 

Marknad och marknadsstrategi

Plastmarknaden är en mogen bransch som karaktäriseras av stabil tillväxt och en kontinuerlig efterfrågan på kostnadseffektiva innovationer. Marknaden drivs av:

 • Innovationsbehov – ersätta befintliga material, ex. metall, med lättare material
 • Process- och materialeffektivitet – lägre kostnader
 • Ökad användning av plaster
 • Ökade krav på hållbarhet – återvinning, ökad livslängd
 • Utvidgat regelverk för hälsa och säkerhet – REACh

 

Den globala plastproduktionen uppgår årligen till cirka 320 miljoner ton och Nexam Chemicals produkter har potential att addera värde till en stor del av denna marknad. För att kunna adressera marknaden har Nexam Chemical valt en strategi som, vid varje tidpunkt, fokuserar på tre väl definierade områden där bolagets teknologi och produkter fungerar mycket väl. 

För att ett nytt fokusområde ska vara intressant måste det finnas ett starkt ”proof-of-concept” för Nexam Chemicals produkter. Därefter ska en relation med en första kommersiell kund, ledande inom sin bransch, etableras. I nästa steg är målsättningen att nå ytterligare fem kommersiella kunder inom området, för att därefter inleda kommersialisering av ett nytt fokusområde.

 

Nexam Chemicals tre nuvarande fokusområden är:

 • Polyetenrör
 • Polyesterskum
 • Högprestandaplaster

 

Patenterad teknologi

Nexam Chemicals verksamhet bygger på en egenutvecklad och patenterad teknologi som kallas ”connecting molecules”. Nexam Chemical utvecklar reaktiv kemi och våra molekyler och produkter förbättrar egenskaper och prestanda i många olika typer av plastmaterial, som genom värmeaktivering under tillverkningsprocessen på olika sätt kopplar ihop polymerkedjor.

Polymerer är uppbyggda av mindre kolbaserade byggstenar som länkats samman till en lång kedja. Från dessa långa kedjor sticker det ut små ändar som våra molekyler kan koppla fast i. Nexam Chemicals molekyler fungerar som handtag, som kan koppla ihop två likadana polymerkedjor eller en polymerkedja med ett helt annat material, exempelvis kolfiber.

 

Nexam Chemicals produkter kan man koppla ihop molekyler på fyra olika sätt:

 • Tvärbindning. (Crosslinking) Används bland annat för att tillverka plaster som utsätts för höga temperaturer och samtidigt måste behålla form och egenskaper. Ett exempel på användning är rör som ska transportera vatten. Det finns även flera exempel från flyg och rymdindustri.
 • Kedjeförgrening. (Chain branching) Används till exempel vid tillverkning av stora infrastrukturrör i polyeten (1-2 m i diameter) där vår produkt gör att röret behåller sin form tills den stelnat.
 • Kedjeförlängning. (Chain extension) Används bland annat när man vill återvinna polyester (plastkedjor som brutits av kan kopplas ihop igen) genom att man ”lagar” plasten och dess egenskaper återskapas.
 • Kompatibilisering. (Compatibilization) Används för att förbättra plastens mekaniska egenskaper när plast blandas med höga halter fyllmedel, till exempel glasfiber eller flamskyddsmedel.

De här fyra sätten att koppla ihop ger möjlighet att skapa olika egenskaper och kan användas var för sig eller kombinerat. Gemensamt för de olika metoderna är att de alla förbättrar materialegenskaper och att de i flera fall innebär sänkta tillverkningskostnader för kunden.

 

Patentstrategi

Nexam Chemical har en patentstrategi som innebär att teknologi-, produkt- och processutveckling ska skyddas genom en proaktiv IPR-strategi som baseras på ett aktivt patentsökande.

Kalender

Finansiell kalender

2024-10-18
Delårsrapport januari-september 2024
2025-01-30
Bokslutskommuniké 2024