Investerare

Aktien

Nexam Chemical Holding AB är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market och aktien handlas med kortnamnet NEXAM och ISIN-kod SE0005101003.

Aktiekapitalet uppgår till 1 556 073,04 SEK fördelat på 80 915 798 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1/52 SEK och berättigar till en röst på bolagsstämman.

Ägare

Största aktieägare per 31 mars 2024

Aktieägare* Antal aktier Andel %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 8 062 445 10,0%
SIX SIS AG 5 950 483 7,4%
SvenOlov Hjaelmstad 5 225 000 6,5%
Veronica Wallman 3 641 225 4,5%
Lennart Holm, privat och via bolag 2 074 426 2,6%
SEB Europafond småbolag 1 842 458 2,3%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 702 278 2,1%
Claes Mellgren 1 660 663 2,1%
Per Olof Andersson 1 615 664 2,0%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 1 209 316 1,5%
Övriga aktieägare (ca 5 300 st) 47 931 840 59,2%
Totalt 80 915 798 100,0%

 

* Nexam Chemicals tio största ägare enligt aktiebok förd av Euroclear. I aktieägarlistan ingår för insynsregistrerade personer det totala insynsregistrerade innehavet, dvs innehav som finns privat, via bolag eller inom familjen.

Insynspersoner

Nexam Chemical följer sedan 3 juli 2016 artikel 19 i Market Abuse Regulation (MAR).

Enligt MAR artikel 19, samt i vägledning från Finansinspektionen, skall personer i ledande ställning (insynspersoner) och dess närstående rapportera förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen. Information om insynshandel i Nexam Chemicals aktie gjord av personer i ledande ställning finns på Finansinspektionens hemsida.

 

 

 

Nasdaq Stockholm First North Growth Market

Nasdaq Stockholm First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag på en börsnoterat bolag.

Kalender

Finansiell kalender

2024-07-12
Delårsrapport januari-juni 2024
2024-10-18
Delårsrapport januari-september 2024
2025-01-30
Bokslutskommuniké 2024

IR-kontakt

Ronnie Tornqvist, CEO
ronnie.tornqvist@nexamchemical.com
+46 (0)706-25 41 85