Nyheter

Nexam Chemicals anställda tecknar optioner i incitamentsprogram

2019-06-27

Ledning och anställda inom Nexam Chemical koncernen har tecknat totalt 808 500 optioner i det incitamentsprogram som årsstämman beslutade om i maj 2019.

Vid årsstämman i Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam Chemical”) den 16 maj 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram varigenom högst 1 040 000 teckningsoptioner kan överlåtas till anställda inom Nexam Chemical-koncernen. Totalt har 808 500 teckningsoptioner tecknats av ett femtontal anställda varav 200 000 optioner har tecknats av VD Johan Arvidsson. Resterande optioner kommer reserveras för tilldelning vid framtida rekryteringar av nya medarbetare.

I enlighet med årsstämmans beslut har teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna fastställts till 11,51 kronor per aktie. Detta motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie, på NASDAQ Stockholm First North Premier, under perioden 17 maj – 31 maj 2019. Priset för teckningsoptionen har beräknats till marknadsvärde enligt ”Black Scholes”-formeln och uppgår till 0,40 kronor per option. Om alla utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer den sammantagna utspädningen uppgå till cirka 1,5 %. För incitamentsprogrammets fullständiga villkor se årsstämmans beslut.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

__________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Vid årsstämman i Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam Chemical”) den 16 maj 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram varigenom högst 1 040 000 teckningsoptioner kan överlåtas till anställda inom Nexam Chemical-koncernen. Totalt har 808 500 teckningsoptioner tecknats av ett femtontal anställda varav 200 000 optioner har tecknats av VD Johan Arvidsson. Resterande optioner kommer reserveras för tilldelning vid framtida rekryteringar av nya medarbetare.

I enlighet med årsstämmans beslut har teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna fastställts till 11,51 kronor per aktie. Detta motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie, på NASDAQ Stockholm First North Premier, under perioden 17 maj – 31 maj 2019. Priset för teckningsoptionen har beräknats till marknadsvärde enligt ”Black Scholes”-formeln och uppgår till 0,40 kronor per option. Om alla utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer den sammantagna utspädningen uppgå till cirka 1,5 %. För incitamentsprogrammets fullständiga villkor se årsstämmans beslut.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

__________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Ladda ner som PDF