Nyheter

Nexam Chemical avslutar exklusivitetsavtal med Armacell

2015-12-11

– gemensam ambition att ersätta med ett leveransavtal

Nexam Chemical och Armacell tecknade under 2014 ett exklusivitetsavtal avseende produkter till PET-skum. På grund av längre utvecklingstider kommer inte avtalade minimivolymer att helt uppfyllas för 2015. Nexam Chemical och Armacell avslutar därmed nuvarande exklusivitetsavtal med en gemensam ambition att ersätta det med ett leveransavtal.

”Nexam Chemicals produkt har visat sig vara effektiv och skapar stora egenskapsförbättringar av det PET-skum som vi hittills tillverkat i våra anläggningar. Vårt PET-skum innehållande Nexam Chemicals produkt ger förutsättningar för en ny generation skum på marknaden. Med de resultat som vi ser, och det goda samarbete som vi har med Nexam Chemical, fortsätter vi vårt arbete tillsammans med en ambition om att teckna ett leveransavtal”, säger Armacells Global Business Director PET Core, Bart Janssen.

”Det är positivt att se hur våra NEXAMITE® förbättringslösningar kan göra avgörande skillnad i produkter med sådan marknadspotential som PET-skum. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Armacell”, säger Anders Spetz, VD Nexam Chemical.

OBS! Denna pressrelease är översatt från engelska. Den engelska texten skall gälla och ha företräde i händelse av tolkningsavvikelse med den svenska versionen.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Ladda ner som PDF