Nyheter

Information om överlåtelse av aktier från grundare och styrelseledamöter till utvalda institutionella investerare.

2014-07-16

På grund av ett stort institutionellt intresse i Nexam Chemical-aktien har samtliga grundare och styrelseledamöter gemensamt fattat ett beslut om att öka ägarspridningen.

Grundare och styrelseledamöter har därför sålt totalt drygt 3,1 miljoner av sina aktier till utvalda institutionella investerare, vilket i genomsnitt motsvarar 25 % procent av respektives innehav, i en accelererad bookbuilding-process som genomförts efter börsens stängning den 15 juli 2014. Försäljningarna kommer att redovisas på insiderlistan som återfinns på Nexam Chemicals hemsida.

Att ett flertal stora och välrenommerade institutionella investerare nu går in i aktien anses skapa ännu mer gynnsamma förutsättningar för såväl bolagets som aktiens utveckling.

Före överlåtelsen hade samtliga grundare och styrelseledamöter kollektivt drygt 12,5 miljoner aktier (motsvarande drygt 24 % av totalt antal utestående aktier i bolaget), och efter överlåtelsen har dessa kollektivt kvar drygt 9,4 miljoner aktier (motsvarande drygt 18 % av totalt antal utestående aktier i bolaget).

Samtliga grundare och styrelseledamöter som nu sålt aktier har ingått ett avtal (s.k. lock-up) med ABG Sundal Collier AB om att inte sälja ytterligare aktier i Nexam Chemical under de kommande 12 månaderna och har för avsikt att kvarstå som långsiktiga ägare i Nexam Chemical.

Ladda ner som PDF