Nyheter

Mats Persson utsedd till ny styrelseordförande i Nexam Chemical Holding AB

2019-11-11

Styrelsen i Nexam Chemicals Holding AB har inom sig utsett nuvarande styrelseledamoten Mats Persson till ny styrelseordförande från den 12 november 2019. Hittillsvarande styrelseordförande Lennart Holm har meddelat styrelsen att han önskar utträda ur styrelsen på grund av tidsbrist, detta då han påtagit sig ett tidskrävande engagemang utanför Bolaget. Inga andra förändringar i styrelsen planeras.

”Styrelsen vill tacka Lennart för det engagemang och det arbete han i egenskap av mångårig ordförande lagt ner på Nexam Chemical. Under hans år som ordförande har verksamheten genomgått ett antal utmanande utvecklingsfaser vilka skapat förutsättningarna för dagens snabbväxande Nexam Chemical, som dessutom är väl positionerat för fortsatt framgång”, säger tillträdande ordförande Mats Persson.

”När jag nu, något tidigare än tänkt, avgår ur styrelsen så känns oerhört bra att ha en så kompetent och motiverad styrelse på plats. Som ny ordförande uppfyller Mats Persson med råge alla de kvalifikationer som man kan ställa på honom i denna roll och han har dessutom visat på ett oerhört engagemang och en hög arbetskapacitet. Jag vill tacka alla mina kollegor och medarbetare i Nexam Chemical för spännande år tillsammans. Att bygga ett bolag inom materialindustrin är något av det mest utmanande man kan ge sig på. Det har varit tuffare och tagit mer tid än vi trodde, men idag är vi över tröskeln och jag är säker på att Bolaget nu står inför en fantastisk fas. Då känns det bra att lämna över. I egenskap av stor aktieägare så kommer jag fortsatt att vara mycket engagerad i Nexam Chemical”, säger Lennart Holm i en kommentar.

Mats Persson är civilingenjör i kemiteknik och har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom kemikoncernen Perstorp och komposittillverkaren Diab. För tillfället har Mats ett tidsbegränsat operativt interimuppdrag inom Diab. Detta uppdrag kommer att avslutas under första kvartalet 2020.

För mer information, kontakta:

Mats Persson, tillträdande styrelseordförande, 070-632 2923

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019 kl. 08.45 CET.

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Ladda ner som PDF