Nyheter

Förändringar i valberedningen inför årsstämman 2018

2017-12-05

Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2017, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för en aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna.

Handelsbanken Fonder har minskat sitt innehav sedan den 30 juni 2017 och sedan valberedningen konstituerade sig. Mot bakgrund av detta har Magnus Strömer, utsedd av Handelsbanken Fonder, ställt sin plats till förfogande. Ny ledamot i valberedningen blir Ulric Grönvall utsedd av Danske Invest Sverige Fokus.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består därför av:

     Jesper Bonnivier, valberedningens ordförande och utsedd av Länsförsäkringar Småbolag Sverige;
     Ulric Grönvall, utsedd av Danske Invest Sverige Fokus; samt
     Anita Otterheim Hjalmarsson, utsedd av Holm Invest AB (Lennart Holm)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedning@nexamchemical.com, eller med vanlig post på adress: Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Valberedningen, Scheelevägen, 19, 223 63 LUND.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 2 mars 2018.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com 

___________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF