Nyheter

Nexam Chemicals patentansökan avseende PETA beviljas i USA.

2014-06-02

Nexam Chemical har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att det kommer att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende PETA, som är en unik och för Nexam Chemical mycket viktig produkt för tvärbindning av ett stort antal plaster.

PETA är en ny och unik molekyl som förbättrar egenskaperna i bland annat polyimider, nyloner och polyestrar. Nexam Chemical utvecklade PETA med syftet att ta fram en tvärbindare med lägre härdningstemperatur. Global tillverkning av plaster där PETA skulle kunna användas överstiger 20 miljoner ton/år.

PETA utvärderas av en stort antal potentiella kunder, varav flera är världsledande inom sina områden. Det gäller exempelvis elektronikapplikationer, effektivisering och förbättring av tillverkningsprocesser, samt förbättring av temperaturresistans och livslängd på materialen.

För publik information om vad vissa potentiella kunder har utvecklat med PETA se följande patentansökningar: US 2012/265385 och WO 2013/181333  

”Vi utvecklade PETA molekylen då många av våra potentialla kunder efterfrågat den typ av funktionalitet som molekylen erbjuder. PETA kan definitivt hjälpa våra kunder att utveckla bättre och billigare lösningar. Vi är först i världen med denna produkt och det är stimulerande att se att patentansökningen vi lämnade in för något år sedan nu också resulterat i ett beviljat patent i USA. Detta ger Nexam Chemical ett 20-årigt skydd mot konkurrenter på den marknaden.”, säger Daniel Röme, Director of Business Development and Innovation

Som tidigare meddelats, har även motsvarande Europeiska ansökan att beviljats (se pressmeddelande från den 25 april 2013). Beviljandet av ansökan i USA kommer att ytterligare förstärka Nexam Chemicals skydd för den tvärbindningsteknologi företaget utvecklat. Nexam Chemical har dessutom patentsökt PETA på fler andra marknader – bl.a. i Kina, Japan, Syd-Korea, Ryssland och Brasilien.

Nexam Chemical har för närvarande, utöver redan beviljade patent, 35 pågående patentansökningar inom totalt 12 patentfamiljer.

Ladda ner som PDF