Nyheter

Pressmeddelande: Nexams patentansökan avseende katalys av tvärbindning beviljas i USA.

2013-12-09

Nexam har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att det kommer att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende katalys av tvärbindning. Teknologin innebär att Nexas tvärbindare kan invändas inom ett större temperaturområde och att härdningshastigheten samt härdningstemperaturen kan anpassas till en specifik appplikation. 

Nexams tvärbindningsteknologi, vilken idag innefattar ett antal unika tvärbindare, gör att processbarheten hos plaster förbättras samtidigt som egenskaper som värmetålighet och kemikalieresistens ökar.

”Praktiskt så innebär detta att Nexams tvärbindingsteknologi kan utnyttjas i ännu flera plaster och i ett utökat antal processer där restriktioner i t ex exponering för rätt aktiveringstemperatur är ett hinder idag. Kort sagt så möjliggör katalysteknologin en utökad marknadspotential och ett förbättrat konkurrensläge för vår tvärbindningsteknologi”, säger Per Palmqvist Morin, VD.

Nexam har för närvarande 4 beviljade patent, samt 40 pågående patentansökningar inom totalt 11 patentfamiljer.

Mer information om hur Nexams teknologi fungerar finns på http://www.nexam.se/Technology/.

Ladda ner som PDF