Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

2021-07-14

Bästa kvartalet hittills med stark och lönsam tillväxt

Andra kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

  Fortsatt hög tillväxt, +64% jämfört med motsvarande kvartal 2020.
  Både Performance Chemical, +114%, och Performance Masterbatch, +27%, växer kraftigt jämfört med motsvarande kvartal 2020.
  Viktiga kundordrar på fiber- och återvinningsområdet.
  God orderingång under kvartalet, indikerar ett fortsatt bra 2021.
  Under kvartalet genomfördes due diligence av en potentiell förvärvskandidat. Förvärvet genomfördes aldrig, men de legala kostnaderna på 1 308 kSEK belastar resultatet och exkluderas därför i det justerade EBITDA.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen uppgick till 59 664 (36 379) kSEK.
  Det justerade resultatet före avskrivningar (Adj EBITDA) för kvartalet uppgick till 3 265 (178) kSEK.
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 1 957 (178) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 49 767 (29 791) kSEK exklusive en checkkredit om 10 000 kSEK.
  Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -7 471 (-1 474) kSEK.
  Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,02 (-0,05) SEK.

Lomma 14 juli 2021

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Telekonferens:

Nexam Chemical presenterar det andra kvartalet för 2021 den 14 juli kl. 11:00.

Presentationen sker på svenska via en telefonkonferens eller audiosändning på: https://financialhearings.com/event/13215.

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46 8 5055 8373

UK:  +44 33 3300 9269

US: +18 332 498 404

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 08:00 CET.

Ladda ner som PDF