Nyheter

Nexam Chemical har beviljats 2,4 MSEK i utvecklingsbidrag

2015-09-28

Eurostar och Vinnova har beviljat Nexam Chemical 2,4 miljoner kronor i finansieringsbidrag till ett utvecklingsprojektet avseende nya polymera material och tillverkningsprocesser för användning i till exempel tunngodsdetaljer eller som metallersättning. Projektet genomförs tillsammans med två europeiska partners.

Det aktuella projektet (MATPAX) löper över 24 månader med en totalbudget på 1,4 MEUR och syftar till att utveckla nya polymera material och tillverkningsprocesser för användning i till exempel tunngodsdetaljer eller som metallersättning. I samband med Eurostars* utvärdering av projektet rankades MATPAX som nummer sju av 230 ansökningar. I projektet deltar förutom Nexam Chemical, som ansvarar för projektledningen, två europeiska partners vilka är specialister inom polyamidplaster respektive utveckling av formsprutningsteknologi. Nexam Chemical har ingått ett konsortialavtal med dessa båda parter.

”Det är mycket glädjande att Nexam Chemical återigen lyckats få en så hög ranking av Eurostars. Det finns ett stort intresse inom många branscher för nya material med förbättrad formbarhet och högre prestanda. Vi ser fram emot att vidareutveckla Nexam Chemicals teknologi för den här typen av tillämpningar”, säger Nexam Chemicals CTO Dane Momcilovic.

*Eurostars är ett gemensamt EU initiativ mellan Eureka och EU:s åttonde ramprogram för Forskning och teknisk utveckling (Horizon 2020). Syftet är att tillhandahålla finansiering för tillämpad forskning och utveckling med inriktning mot kommersialisering för små och medelstora företag.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

För mer information, kontakta:Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

____________________________________________________________________________

   Om Nexam ChemicalNexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Ladda ner som PDF