Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

2022-04-21

Stabilitet i en övrigt turbulent värld

Första kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

  Tillväxt med 3% i kvartalet, Performance Masterbatch +21% och Performance Chemical, -14%, jämfört med motsvarande kvartal 2021.
  Erhöll utnämningen Nasdaq Green Equity Designation.
  Investering om 20 miljoner påbörjad i ny produktionslinje i Lomma.
  Erhållit kommersiell order till Japan för produktion av halvledare som bedöms uppgå till 2,5 mSEK under året.
  Påbörjade bygget av ett nytt innovationscenter i Lomma.
  Dane Momcilovic tillträde som business manager för affärsområdet PET-skum.

Finansiellt för första kvartalet 2022:

  Nettoomsättningen under kvartalet ökade till 53 913 (52 506).
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) i kvartalet uppgick till 1 690 (2 090) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 64 192 (63 601) kSEK.
  Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 5 404 (3 600) kSEK.
  Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,02 (0,00) SEK.

Lomma 21 april 2022

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Telekonferens:

Nexam Chemical presenterar delårsrapporten för kvartal 1 2022 den 21 april 2022 kl 11.00.

Presentationen sker på svenska via en telefonkonferens eller audiosändning på https://financialhearings.com/event/43340

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46 8 5055 8366

UK:  +44 33 3300 9032

US: +164 6722 4903

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 08:00 CET.

Ladda ner som PDF