Nyheter

Första handelsdag för Nexam på NASDAQ OMX First North

2013-04-23

Aktierna i Nexam Chemical Holding AB (publ) tas idag upp för handel på NASDAQ OMX First North. Aktien kommer att handlas under kortnamnet NEXAM med ISIN-kod SE0005101003.

Nexam utvecklar, tillverkar och säljer en helt ny typ av värmeaktiverade tvärbindare till plastmarknaden. Nexams teknologi och produkter gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra egenskaper och prestanda i de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bl a temperaturtålighet och livslängd. De egenskapsförbättringar man kan nå genom att använda Nexams teknologi gör det möjligt att ersätta metaller och andra tyngre och dyrare material med plast inom en rad olika applikationer och tillämpningsområden.

”Sedan vårt koncept introducerades under 2009 har ett antal utvecklingsprojekt och samarbeten inletts med en rad ledande aktörer, t.ex. BASF, Repsol, IRPC, Sumitomo, ABB, NASA och Rolls- Royce. Sammantaget arbetar vi för närvarande med 18 av världens 100 största kemi- och materialbolag. Listningen på First North skapar förutsättningar för oss att bredda ägarbasen, attrahera nya ägarkategorier och öka kännedomen om Nexams verksamhet”, säger Per Palmqvist Morin, VD för Nexam.

Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på http://www.nexam.se.

Ladda ner som PDF