Nyheter

Nexam Chemical förstärker ledningen inför intensifierad kommersialisering.

2014-11-07

Nexam Chemicals styrelse har skrivit kontrakt med ny Chief Executive Officer (CEO) till bolaget, med tillträde den 1 januari 2015. Dessutom går nu rekryteringsprocessen för den nyinrättade tjänsten Chief Marketing Officer (CMO) in i sin slutfas.

Nexam Chemical har framgångsrikt byggt en bred portfölj av patenterade teknologier och produkter och etablerat ett antal samarbetsprojekt med globalt ledande kemibolag. Nexam Chemical tar nu nästa steg i bolagets utveckling genom att förstärka bolagets ledning, detta dels i syfte att bli en riktigt professionell aktör när det gäller marknadsföring och försäljning, dels att få in erfarenhet runt hur man utvecklar och leder företag under en expansionsfas. Med en tillträdande CEO och en ny CMO på väg in, går nu bolaget in i en nästa fas där fokus ligger på kommersialisering och försäljning.

Den tillträdande CEO:n är civilingenjör i kemiteknik och har en lång och bred erfarenhet från internationell plast- och kemiindustri i ledande befattningar, bland annat som VD. Närmast kommer han från ett börsnoterat företag, där han ingått i koncernledningen. På grund av den tillträdande CEO:ns pågående åtaganden, har Nexam Chemical valt att tillgodose den nuvarande arbetsgivarens önskemål om att ännu inte kommunicera namnet på personen i fråga. Detta kommer dock att ske så snart som möjligt.

Samtidigt pågår en rekryteringsprocess av en nyinrättad befattning som CMO vilken den tillträdande CEO:n, tillsammans med styrelsens ordförande, nu skall slutföra.

Organisationsförändringen sker i nära samråd med Nexam Chemicals nuvarande CEO, Per Palmqvist Morin, och företagets övriga tre grundare, Daniel Röme, Jan-Erik Rosenberg och Richard Tooby. I samband med att ovanstående organisationsförstärkning genomförs så kommer de fyra grundarna, som fortsatt kommer att vara aktiva i bolaget, att gå in i nya roller där deras fokus framåt kommer att inriktas mot respektives specialistkompetens. På så vis säkerställs kontinuitet och ett bibehållande av befintlig know-how. Grundarna kommer även fortsättningsvis att kvarstå som stora ägare i bolaget och de är sedan tidigare omfattade av ett lock-up avtal.

”Nexam Chemicals verksamhet har fram till idag primärt varit inriktad på att utveckla produkter och tillämpningar, baserat på den unika teknologi för tvärbindare som bolaget besitter. Vi befinner oss nu i en fas där vi måste bli mycket mer marknadsorienterade och fokusera på intäkter. Den tillträdande CEO:n har en bakgrund och erfarenhet som i kombination med hans dokumenterat starka resultatfokus och förmåga att bygga team kommer att bli en stor tillgång för Nexam Chemical. Jag ser fram emot att tillsammans med den nya CEO:n under kommande år få vara med att flytta Nexam från ett spännande utvecklingsbolag till en snabbväxande och lönsam specialkemiverksamhet.”Lennart Holm, styrelsens ordförande

”Det har varit en fantastisk tid att under sex intensiva, roliga och lärorika år få vara en del av den resa som vi gjort som bolag. I och med att bolaget går in i en ny kommersiell fas är det ett bra tillfälle att låta en förstärkt ledningsgrupp med rätt kompetens och erfarenhet kommersialisera bolagets produkter. Nexam Chemicals teknologi och produkter har framtiden för sig på marknaden. Det är min fasta övertygelse att vi genom denna förstärkning inte bara kommer att förvalta den underliggande potentialen utan även maximera utväxlingen till gagn för såväl kunder som alla aktieägare. Jag ser fram emot att få stötta den nya CEO:n i min nya roll som rådgivare samt specialist inom M&A och finans.”Per Palmqvist Morin, CEO

Ladda ner som PDF