Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

2017-02-16

Största ordern i bolagets historia

Fjärde kvartalet i korthet

Operativt:

  Erhåller order om 5,3 MSEK avseende högprestandaprodukten NEXIMID®. Största ordern i bolagets historia.
  Tecknar leveransavtal med kompositföretaget Diab avseende NEXAMITE®-teknologin för tillverkning av PET-skum.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2 097 (2 513) kSEK.
  Rörelseförlusten för kvartalet var -6 431 (-4 923) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 133 147 (36 305) kSEK.
  Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -5 210 (-2 936) kSEK.

Lund 16 februari 2016

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF