Nyheter

Nexam Chemical ingår ett treårigt exklusivt leveransavtal med Armacell

2014-02-19

Nexam Chemical ingår ett treårigt exklusivt leveransavtal med Armacell, världens största tillverkare av PET-skum. Armacell har exklusivitet på användningen av Nexam Chemicals produkter till PET-skum, under förutsättning att de köper en viss minimivolym under avtalsperioden.  Minimivolymerna som har överenskommits för att Armacell skall få behålla sin ensamrätt på marknaden är 10 ton för 2014, 75 ton för 2015 samt 150 ton för 2016.

Armacell är världens ledande producent av PET-skum, med  huvudkontor i Tyskland. PET-skumsverksamheten är baserad i Belgien.Som beskrivits i tidigare kvartalsrapporter har en icke namngiven ledande aktör inom marknaden för PET-skum utvecklat ett nytt modifierat skum innehållande Nexam Chemicals patentansökta tvärbindare. Genom det avtal som nu tecknats kan det offentliggöras att denna aktör är Armacell. Efter dryga 18 månaders utvecklingsarbete har Armacell nu uppnått så positiva testresultat med Nexam Chemicals produkter, att parterna nu beslutat sig för att ingå ett 3-årigt leveransavtal med exklusivitet.

Global användning av PET-skum är cirka 80 000 ton per år och marknaden växer kraftigt. PET-skum är ett relativt nytt material på marknaden och har använts kommersiellt i cirka 10 år. Det huvudsakliga användningsområdet för PET-skum är som kärnmaterial i så kallade sandwich-konstruktioner, där skummet agerar lastbärare mellan två hårda ytor. De största applikationerna för PET-skum idag är i blad till vindkraftverk, samt material till fordons/transportsektorn och byggnadsindustrin.

“Vi är mycket glada att kunna meddela att Armacell och Nexam Chemical slutit ett exklusivt leveransavtal över de kommande tre åren. Armacell och Nexam Chemical har efter drygt ett och ett halvt års nära utvecklingsarbete beslutat sig för att ta nästa steg mot lansering av PET-skum innehållande Nexam Chemicals produkter. Som ett tecken på det nära samarbetet mellan våra företag och vår gemensamma vilja att kommersialisera materialet som utvecklats, har Armacell erhållit en marknadsexklusivitet villkorat av att de köper en minimivolym av Nexam Chemicalprodukter. Volymerna som överenskommits för att Armacell ska behålla sin ensamrätt på marknaden motsvarar en försäljning för Nexam Chemical om cirka 10 miljoner kronor under 2014, 60 miljoner kronor under 2015 samt 120 miljoner kronor under 2016, detta baserat på dagens priser. Det nu ingångna avtalet är det andra kommersiella avtalet av materiell storlek som slutits av Nexam Chemical på kort tid. För oss är det ytterligare en bekräftelse på att vi är på väg att gå från ett rent utvecklingsbolag till en kommersiell verksamhet.”, säger Per Palmqvist Morin, VD i Nexam Chemical.

Marknaden för konstruktionspolyestrar uppgår för närvarande till cirka 2 miljoner ton per år. Nexam Chemical arbetar med tvärbindare för plastgruppen polyestrar även utanför PET-skum såsom i övrig PET och PBT. Nexam Chemical samarbetar för närvarande med flera andra tillverkare och användare av konstruktionspolyestrar. 

Ladda ner som PDF