Nyheter

Nexam Chemical erhåller en första testorder på NEXAMITE® från KWI Polymers avsett för multifunktionell masterbatch

2017-12-20

Nexam Chemical kommer leverera en första order av NEXAMITE® för produktion av multifunktionell masterbatch till KWI Polymers i Kanada. Ordervärdet uppgår till cirka 250 kSEK. De båda företagen har tillsammans tagit fram denna multifunktionella masterbatch och har nu nått ett genombrott i utvecklingsarbetet. Masterbatchen kommer användas för produktion av polyetenrör.

”Nexam Chemical har arbetat parallellt med både polyeten och masterbatchtillverkare inom rörsegmentet. Samarbetet med KWI Polymers, som levererar polymera lösningar, har varit mycket produktivt. Vi har nu fått ett genombrott i vårt gemensamma arbete. Det betyder att vi går från utvecklingsfas till kommersialisering av multifunktionell masterbatch med rörtillverkare som målgrupp. Nästa steg blir att förbereda för volymproduktion i Nordamerika och skapa en plattform för tillväxt”, säger Erik Lager, CTO i Nexam Chemical.

”Det finns en önskan om att förbättra rörens egenskaper för att möjliggöra ökad användning av återvunna material. De tester vi har genomfört visar på tydliga förbättringar av process- och röregenskaper när man tillför NEXAMITE®-produkter designade för polyeten.” säger Yves Laroche hos KWI Polymers i Kanada. ”Kombinationen av NEXAMITE® tillsammans med förstärkning med KWI Nano Carbon i en masterbatch, erbjuder inte bara ultimata mekaniska egenskaper, utan öppnar även upp för nya möjligheter då man erhåller nya material egenskaper i materialet. Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med Nexam Chemical och utveckla denna affär tillsammans”, säger Yves Laroche.

NEXAMITE® bidrar till att förbättra processbarheten vid extrudering och egenskaperna i det färdiga röret. Utvecklingsaktiviteter tillsammans med KWI Polymers kommer fortsätta och kombinationen NEXAMITE® och KWI Nano Carbon kommer testas även i andra polymerer och applikationer.

OBS! Detta pressmeddelande har översatts från engelska. Den engelska texten skall gälla och ha företräde i händelse av avvikelse med den svenska versionen.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

___________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF