Nyheter

Genombrott för Nexam Chemical på den kinesiska marknaden - erhåller order på cirka 1 MSEK avseende NEXIMID®

2018-09-13

Nexam Chemical har under flera år bearbetat marknaden i Kina för att introducera och etablera sina NEXIMID®-produkter hos tillverkare av kolfiberkompositer för högtemperaturapplikationer. Genom att applicera NEXIMID® i de polyimidbaserade plaster som används för dessa krävande produkter så erhålls väsentliga egenskapsförbättringar.

Vid introduktion av NEXIMID® hos en ny kund handlar det inledningsvis om relativt små volymer som sedan växer över tid. Efter att ha utvärderats under en period har våra produkter nu börjat appliceras i vissa högvärdiga kolfiberkompositer hos kunder i Kina. Under 2018 har volymerna successivt ökat och Nexam Chemical har hittills i år sålt för cirka 1 MSEK. Bolaget har nu fått återkoppling att volymerna förväntas öka och i samband med detta har Nexam Chemical erhållit en ny order på cirka 1 MSEK. Utvecklingen har varit över förväntan och motsvarar en tillväxt för detta område på cirka 200 % för helåret 2018.

”Vår NEXIMID®-försäljning har historiskt varit starkt kopplat till den nordamerikanska marknaden men vi ser nu att bearbetningen av den kinesiska marknaden börjar ge resultat. I Kina görs nu stora investeringar inom kompositindustrin för att försörja den framväxande civila flygindustrin med lättviktsmaterial. Våra NEXIMID®-produkter ger stora egenskapsförbättringar i lättviktskompositer, vilket varit en starkt bidragande faktor till vår framgång den här gången. Det har också blivit lättare för utländska bolag att konkurrera på den kinesiska marknaden då inhemska produkter har ökat i pris till följd av att myndigheterna stänger ner miljöförstörande verksamheter. Vi ser därför goda möjligheter för ytterligare tillväxt på den kinesiska marknaden” säger Johan Arvidsson, CSO i Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2018 kl. 08:00 CET.

___________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF