Nyheter

Kommuniké från extra bolagstämma i Nexam Chemical Holding AB

2016-10-28

Idag, den 28 oktober 2016, hölls en extra bolagstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ). Vid stämman var 7 106 000 aktier representerade vilket omfattar cirka 11.0 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Godkännande av förvärv av teckningsoptioner utestående i dotterbolaget Nexam Chemical AB

Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Nexam Chemical Holding AB skall förvärva utestående teckningsoptioner i dotterbolaget Nexam Chemical AB från tio optionsinnehavare. Det totala vederlaget uppgår till 4 773 019 kronor och ska regleras under de kommande dagarna.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 16:30 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF