Nyheter

Nexams patentansökan avseende tvärbindaren PETA kommer att beviljas i Europa

2013-04-25

Nexam har fått besked från det Europeiska Patentverket (EPO) att det kommer att bevilja bolagets europeiska patentansökan avseende den av Nexam utvecklade tvärbindaren PETA.

PETA är en av Nexam helt nyutvecklad molekyl som genom värmeaktivering tvärbinder polymerkedjor i olika plaster, exemplevis polyimider, nyloner och polyestrar.

För närvarande utvärderas PETA av fler än 15 potentiella kunder, varav flera är världsledande inom sina områden, inom exempelvis:

    Elektronikapplikationer
    Effektivisering av tillverkningsprocesser för polyimider
    Förbättring av termoplasters temperaturresistans och livslängd

För en djupare förståelse av en tänkbar applikation inom elektronik-/batteriområdet hänvisas till US 2012/265385

”Vi utvecklade PETA molekylen då ett stort antal av våra potentialla kunder efterfrågat den typ avfunktionalitet som molekylen erbjuder. PETA kan definitivt hjälpa många av våra kunder att utveckla bättre och billigare lösningar. Vi är först i världen med denna produkt och det är stimulerande att nu se att patentansökningen vi lämnade in för något år sedan nu resulterar i ett beviljat patent.”, säger Daniel Röme, Director of Business Development and Innovation

Nexam har för närvarande 28 pågående patentansökningar inom totalt tio patentfamiljer.

Ladda ner som PDF