Nyheter

Nexam Chemical och BASF har gemensamt beslutat att inte förlänga exklusivitetsavtalet avseende PA 66-formuleringar innehållande Nexams tvärbindare

2014-12-17

Nexam Chemical och BASF har gemensamt beslutat att inte förlänga det exklusivitetsavtal avseende polyamid 66 formuleringar innehållande Nexam Chemicals tvärbindare som tecknades mellan parterna i februari 2014 och som löper ut under andra kvartalet 2015. Skälet till detta beslut är att Nexam också vill inkludera polyamid 66 i de projekt man har med andra samarbetspartners inom polyamidområdet.

Samarbetet kommer dock att fortsätta mellan parterna och testmaterial baserat på BASF’s polyamid 66 och Nexam Chemicals additiv kommer att testas i komponenter hos bland annat bilindustrin under våren 2015.

Notera: Detta pressmeddelande har översatts från engelska. Den engelska texten ska gälla för alla ändamål och gälla i det fall det föreligger någon diskrepans med den svenska versionen.

Ladda ner som PDF