Nyheter

BASF och Nexam Chemical går in i kommersialiseringsfasen

2014-02-10

Nexam Chemical och BASF har framgångsrikt utvecklat en ny tvärbindningsbar Nylon 66 och har nu kommit överens om att inleda kommersialiseringsfasen för detta material. Som en konsekvens av detta har Nexam Chemical tilldelat BASF en tidsmässigt begränsad ensamrätt på marknaden om cirka två år för ett material som består av Nylon 66 och Nexam Chemicals tvärbindare. Ensamrätten är villkorad av vissa årliga minimumköp av Nexam Chemicals tvärbindare av BASF.

BASF är världens största kemiföretag och är en av marknadsledarna i Nylon 66.

Som tidigare meddelats (se pressmeddelande från 2011-11-23 om samarbetet med BASF), finns de första tilltänkta användningsområdena inom Automotive och Electrical & Electronics (E&E) sektorerna.

Global användning inom konstruktionsplaster av Nylon 66 beräknas uppgå till cirka 1,5 miljoner ton (motsvarande en omsättning på mer än 6 miljarder dollar), och växer. Automotive och E&E sektorerna beräknas stå för cirka 60-70% av den totala marknaden.

“Vi är glada att meddela att BASF nu har för avsikt att påbörja kommersialisering av ett material som innehåller Nexam Chemicals tvärbindare. Som ett tecken på det nära samarbetet mellan våra företag och vår gemensamma vilja att kommersialisera materialet som utvecklats, har BASF fått en marknadsexklusivitet villkorat av att de köper en minimivolym av tvärbindare från Nexam Chemical. Volymerna som överenskommits för att BASF ska behålla sin ensamrätt på marknaden motsvarar en försäljning för Nexam Chemical om cirka 10 miljoner kronor för de första 15 månaderna och 50 miljoner kronor för nästkommande 12-månadersperiod, baserat på dagens priser. Detta avtal är ett viktigt steg för Nexam Chemical. Det visar tydligt att vi nu börjar gå från ett utvecklingsbolag till en kommersiell verksamhet. Vi är nöjda att se att vårt samarbete med BASF nu börjar bära frukt.” , Säger Per Palmqvist Morin , VD.

Nexam Chemical arbetar med tvärbindare för Nyloner, såsom Nylon 6, Nylon 66 och specialnyloner. Nexam Chemical samarbetar för närvarande med mer än tio Nylonproducenter och -användare över hela världen. Tvärbindarna som används har alla blivit, eller är på väg att bli, patenterade av Nexam Chemical.

Notera: Detta pressmeddelande har översatts från engelska. Den engelska texten ska gälla för alla ändamål och gälla i det fall det föreligger någon diskrepans med den svenska versionen.

Ladda ner som PDF