Nyheter

Johan Arvidsson utses till ny VD för Nexam Chemical

2019-02-11

Styrelsen i Nexam Chemical Holding AB har utsett Johan Arvidsson till ny VD för bolaget. Johan, som sedan 2016 arbetat som försäljnings-chef i Nexam Chemical, tillträder den 15 februari, 2019. Tidigare VD:n Anders Spetz har valt att, efter drygt fyra intensiva år, lämna sin position för att starta egen verksamhet utanför bolaget.    

”Jag är mycket nöjd med att kunna presentera Johan Arvidsson till efterträdare för Anders Spetz. Johan har under de senaste två åren framgångsrikt verkat som försäljningsansvarig för Nexam Chemical och suttit i bolagets ledningsgrupp. Han är en erfaren och engagerande ledare som har en djup kunskap om bolagets produkter och marknad och en bevistat god förmåga att skapa affärstillväxt i en innovationsdriven verksamhet”, säger styrelseordförande Lennart Holm.

Johan Arvidsson är utbildad till Civilingenjör i Kemiteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Han inledde yrkeskarriären på Volvo Teknisk Utveckling AB, fortsatte därefter till kemikoncernen DuPont De Nemour, där han arbetade under 18 år. Under de sista åren i bolaget var Johan VD för DuPont Sverige AB. Han gick sedan vidare till listade utvecklingsbolaget aXichem där han var VD fram till 2016 då Johan Arvidsson rekryterades som försäljningschef för Nexam Chemical.

”Jag är övertygad om att Johan kommer att kunna bygga vidare på och accelerera den tillväxtresa som påbörjats under Anders Spetz ledning. Samtidigt vill jag tacka Anders för ett väl genomfört arbete under de fyra år han verkat som VD. Under dessa år har Nexam Chemical gått från att vara ett lovande utvecklingsbolag till ett affärsdrivande specialkemibolag med en accelererande tillväxt”, fortsätter Lennart Holm.

VD-bytet sker i bästa samförstånd mellan bolaget och Anders Spetz som nu avser att starta ett nytt kapitel med verksamhet i egen regi.

”Nexam Chemical går nu in i en tillväxtfas och det är dags att lämna över stafettpinnen till Johan som har helt rätt ledarskapsprofil för nästa steg. Jag är glad och stolt över vad jag och teamet åstadkommit under de fyra år som gått och jag önskar Johan och alla i Nexam Chemical stort lycka till framåt. I egenskap av aktieägare kommer jag fortsatt och med stor tilltro att följa bolagets resa”, säger Anders Spetz.

”I rollen som försäljningsansvarig har jag varit en del i ledningsgruppen under två och ett halvt år och lärt känna verksamheten ordentligt. Nexam Chemical är nu framme i ett skede där ett antal affärsutvecklingsprojekt börjar falla på plats och omsättas till kommersiell försäljning. Det ska bli otroligt stimulerande och spännande att få leda bolaget in i nästa fas”, säger Johan Arvidsson, tillträdande VD för Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2019 kl. 08:00 CET.

__________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Ladda ner som PDF