Nyheter

Nexam Chemical levererar material för halvledare  – nytt segment inom fokusområde högprestanda

2017-10-17

Nexam Chemical börjar tidigt nästa år att leverera material till en ny japansk kund inom fokusområdet högprestandapolymerer och öppnar därmed ett nytt segment inom högprestandapolymerer – materiallösningar för halvledare.

Kunden, en ledande japansk materialtillverkare inom halvledarområdet, har under en längre tid samarbetat med Nexam Chemical för att ta fram material som uppfyller de höga krav som ställs på inkapslingsmaterial för halvledare. Halvledare ingår i komponenter i det mesta av den elektronik som vi idag har omkring oss så som mobiltelefoner, datorer, etc. I takt med att komponenterna blir allt mindre, så ställs högre krav på värmetålighet. Nexam Chemical har material som passar väl för dessa krav.

”Hittills har vi fokuserat arbetat mot högtemperaturkompositer inom högprestandaområdet. Nu har vi vår första kund inom halvledare och ser möjligheter till intressanta projekt med flera aktörer, som på sikt kan leda till affärer. Inledningsvis handlar det om små volymer, men utvecklingspotentialen är stor. Detta är ett nytt spännande område där Nexam Chemicals teknologi kan skapa verkliga värden för materialtillverkarna” säger Anders Spetz, VD Nexam Chemical.

”Intresset från halvledarutvecklarna beror främst på att Nexam Chemicals material och produkter möjliggör härdning vid lägre temperaturer. De polymera material som ingår i halvledarna härdas sent i tillverkningsprocessen och detta behöver därför ske vid lägre temperatur för att inte skada övriga delar. I takt med att man går mot mindre och mindre komponenter, så blir temperaturen i komponenterna ofta högre under användning. Därför behövs temperaturtåligt material som polyimid. Polyimid måste dock normalt härdas vid ganska hög temperatur, men med hjälp av NEXIMID® kan härdningstemperaturen sänkas med upp till 100 grader. En betydande skillnad” förklarar Masaki Shimada hos Kadotoku, Nexam Chemicals distributör i Japan.    

För mer information, kontakta:Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

Om Nexam ChemicalNexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF