Nyheter

Nexam Chemical presenterar bokslutskommunikén för 2016 den 16 februari kl. 11:00

2017-02-13

Den 16 februari 2017 kl. 08:00 publicerar Nexam Chemical sin bokslutskommuniké för 2016. Rapporten (http://www.nexamchemical.com/sv/Investor-Relations/Bolagsbeskrivning/Arsredovisningar-och-delarsrapporter/) och presentationen (http://www.nexamchemical.com/sv/Investor-Relations/Presentationer/) kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefon-konferens samma dag kl. 11:00 där VD Anders Spetz, presenterar och kommenterar rapporten.

Presentationen sker på svenska via en telefonkonferens eller audiosändning på:

https://wonderland.videosync.fi/nexam-chemical-q4-rapport-2016

Om man inte har för avsikt att ställa frågor i slutet av presentationen är det kvalitetsmässigt en fördel att både lyssna och se presentationen via audiosändningen.

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46 8 5664 2662

UK: +44 20 3008 9806 

Ingen föranmälan krävs. Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt tid för att underlätta att den startar på fastställd tid. I samband med telefonkonferensen ges möjlighet att ställa frågor direkt eller via e-mail.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 09:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF