Nyheter

Nexam Chemical säkrar produktionskapacitet genom förvärv av masterbatchtillverkaren Plasticolor Sweden AB

2017-12-08

Nexam Chemical har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i den privatägda svenska masterbatchtillverkaren Plasticolor Sweden AB för totalt 116 MSEK, varav 22,2 MSEK betalas med nyemitterade aktier i Nexam Chemical Holding AB (publ).

Plasticolor är en internationellt etablerad tillverkare av masterbatchprodukter till plastindustrin, med produktion i fyra länder. Genom förvärvet säkerställer Nexam Chemical tillgång till produktionskapacitet av mycket hög klass, vilket bland annat betyder att bolaget nu kan utvidga sitt produkterbjudande och accelerera sin tillväxt. Nexam Chemical och Plasticolor kompletterar varandra och möjliggör introduktionen av NEXAMITE® Multifunctional Masterbatch (NMMB) där ett flertal additiv paketeras tillsammans med NEXAMITE® i en masterbatch.

”Nexam Chemical får nu tillgång till produktionsteknologi och kapacitet som passar perfekt för våra behov. NEXAMITE® Multifunctional Masterbatch är en mer avancerad produkt än den masterbatch vi idag erbjuder. Våra kunder kommer att kunna dra nytta av de prestandaförbättringar och den kostnadseffektivitet som NMMB innebär. Det öppnar också dörrar för framtida etablering i nya segment”, säger Anders Spetz, VD i Nexam Chemical.

”Vi har sedan vi inledde våra samtal med Nexam Chemical om samarbete sett vilka synergier och värden våra verksamheter kan skapa tillsammans. De båda bolagen kompletterar varandra väl och vi ser att vårt gemensamma kunnande skapar nya kunderbjudande vilka kommer generera värde och en långsiktig lönsam tillväxt. Jag och mina partners ser fram emot att vara med på den resan som nya aktieägare i det Nexam Chemical som nu formerats”, säger Håkan Linné, VD och medgrundare av Plasticolor.

Plasticolor är en etablerad masterbatchtillverkare, som i över 25 år har byggt upp en välskött verksamhet med tillverkning respektive sälj- och marknadskontor i sammanlagt sex länder i Europa. Plasticolor har idag ett trettiotal anställda i koncernen och omsätter cirka 86 MSEK med en rörelsemarginal på 15 procent. Köpet av Plasticolor ger Nexam Chemical produktionsresurser och teknologi som innebär ytterligare produktmöjligheter, förbättrade marginaler samt tillgång till nya kunder och marknadssegment, utöver de tre områden, polyetenrör, skum av polyestrar samt högprestandaapplikationer, som idag är Nexam Chemicals fokus. Förvärvet innefattar ett flertal fastigheter med tillhörande produktionsutrustning.

Förvärvet finansieras med egna medel (33,8 MSEK), banklån (60,0 MSEK) samt med nyemitterade aktier (22,2 MSEK) i Nexam Chemical Holding AB (publ). Antalet nyemitterade aktier uppgår till 2 795 019 vilket ger en utspädning på cirka 4,1 %. Vid bestämmandet av antalet aktier som emitteras har en avräkningskurs om cirka 7,94 SEK använts, vilket motsvarar genomsnittlig volymvägd kurs för aktien i Nexam Chemical Holding AB (publ) under 45 handelsdagar före den 7 december 2017. De nya aktierna emitteras med stöd av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 16 maj 2017. Tillträde i förvärvet och teckning av de nyemitterade aktierna sker den 8 december 2017. Förvärvet kommer få en positiv effekt på Nexam Chemicals resultat per aktie. Säljaren har åtagit sig att under en period om sex månader från tillträdesdagen inte överlåta några av de nyemitterade aktierna i Nexam Chemical Holding AB (publ) som erhålls som vederlag.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com 

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017 kl. 07:45 CET.

___________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF