Nyheter

Nexam Chemical utser Marcus Nyberg till ny CFO

2019-05-03

Nexam Chemical har rekryterat Marcus Nyberg som ny CFO för bolaget. Nyberg tillträder sin tjänst som CFO den 1 augusti 2019.

Marcus Nyberg är civilekonom från Lunds Universitet och kommer närmast från en position som CFO för LGT Logistics. Han har en bred erfarenhet inom ekonomi och styrning i snabbväxande och dynamiska internationella bolag. Nyberg har arbetat med att etablera internationella bolag från grunden och där implementering av administrativa processer och finansiell rapportering ingått som en viktig del. Marcus har också en bakgrund som tidigare revisor. Marcus kommer att ingå i ledningsgruppen och tillträder sin tjänst den 1 augusti 2019.

”Det är mycket glädjande att vi lyckats rekrytera Marcus Nyberg som ny CFO för Nexam Chemical. Som börsnoterat bolag och i den snabba tillväxtfas som Nexam Chemical befinner sig i kommer Marcus, med sin erfarenhet, starkt bidra till bolagets fortsatta utveckling. Styrning och kontroll är av stor vikt när vi nu snabbt växer och med Marcus bakgrund är jag övertygad om att han kommer bli värdefull för verksamheten. Jag ser fram emot att få inleda vårt samarbete”, säger VD Johan Arvidsson.

”Nexam Chemical befinner sig i en mycket intressant tillväxtfas och jag ser mycket fram emot att få sätta mig in i bolagets verksamhet. Jag tror att min bakgrund och de erfarenheter jag har från andra bolag i stark tillväxt ska bidra till Nexam Chemicals fortsatta utveckling”, säger Marcus Nyberg.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, CEO, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

__________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Ladda ner som PDF