Nyheter

Pressmeddelande: Nexam ingår ett avtal om ett nytt högtemperatur polyimidharts för flyg- och rymdtillämpningar

2013-11-12

Nexam Chemical ingår ett samarbetsavtal med ett USA-baserat företag för utveckling av en nytt högtemperatur polyimidharts för kompositer till flyg- och rymdtillämpningar.

Nexam har 2013-11-12 ingått ett samarbetsavtal med ett USA-baserat företag som tillverkar high-tech hartser. Syftet med samarbetet är att utveckla och marknadsföra ett nytt högtemperatur polyimid-RTM-harts, för kompositer till flyg- och rymdindustrin, innehållande Nexams NEXIMID 100 (PEPA) och NEXIMID 400 (EBPA) tvärbindare. Det nya hartset är avsett för användning i kompositer riktade mot de mest krävande tillämpningar inom flyg- och rymdindustrin.

“Att ingå i detta samarbetsavtal är ett naturligt steg för oss att ta efter år av samarbete. Det kommer att stärka möjligheterna för Nexam att lansera sina NEXIMID tvärbindare in i ett marknadssegment som är en hemmamarknad för vår partner”, säger Per Palmqvist Morin, VD för Nexam.

Polyimidhartser används för de mest krävande och hög-prestanda kompositer som är tillgängliga idag. Den totala globala marknaden för polyimidhartser är ca. 60 000 ton årligen och växande. Det finns många applikationsområden för polyimidbaserade kompositer, exempelvis inom flyg, rymd och elektronik (både till konsument och industriella applikationer).

Med Nexams produkter för att tvärbinda polyimider, kan man förbättra processbarheten hos polyimiden, såväl som att förbättra exempelvis temperaturresistensegenskaper.

För mer information om Nexams teknologi, gå till http://www.nexam.se/Technology/

Notera: Detta pressmeddelande har översatts från engelska. Den engelska texten ska gälla för alla ändamål och gälla i det fall det föreligger någon diskrepans med den svenska versionen.

Ladda ner som PDF