Nyheter

Nexams patentansökan avseende bolagets tvärbindningsteknologi för polykarbonater beviljas i Europa

2013-04-30

Nexam har fått besked från det Europeiska Patentverket (EPO) att det kommer att bevilja bolagets europeiska patentansökan avseende bolagets tvärbindningsteknologi för polykarbonater.

”Det nu beviljade patentet ger oss ett framtida skydd för Nexams teknologi och produkter i polykarbonater och i ett antal polymerlegeringar där polykarbonater ingår. Vi talar om en mycket stor plastmarknad, även om vi inte för närvarande aktivt arbeter i några kundprojekt. Detta patent ingår i vår patentstrategi att säkra upp skydd på ett så stort antal plaster som möjligt. I framtiden så har vi för avsikt att initiera ett antal kundprojekt inom området eller alternativt licensiera ut det”, säger Per Palmqvist Morin, VD.

Polykarbonater är en av de vanligaste konstruktionsplasterna, med en årlig produktionsvolym om ca 4 miljoner ton. Användningsområdena är många och polykarbonater används idag i en rad olika applikationer, bland annat i komponenter till en rad olika konsumentartiklar (exempelvis hushållsmaskiner, sports- och fritidsartiklar, konsumentelektronik), byggnad & konstruktion, transport-, fordons- och elindustrin.

Genom Nexams teknologi att tvärbinda polykarbonater kan processbarheten av plasten förbättras samtidigt som egenskaper som värmetålighet och kemikalieresistens ökar. Detta innebär att det efter modifiering med Nexams produkter går det att använda polykarbonater för att ersätta exempelvis metaller och dyrare plaster i en mängd produkter och komponenter.

Nexam har för närvarande 28 pågående patentansökningar inom totalt 10 patentfamiljer.

Mer information om hur Nexams teknologi fungerar finns på http://www.nexam.se/Technology/.

Ladda ner som PDF