Nyheter

Nexam Chemical påbörjar processen för notering på NASDAQ OMX Small Cap.

2014-02-13

Styrelsen i Nexam Chemical har beslutat att inleda processen att förbereda bolaget för byte av handelsplats för bolagets aktier från NASDAQ OMX First North till NASDAQ OMX Stockholm Small Cap. 

Ett listbyte ses som ett naturligt steg inför en förväntad tillväxtfas. Primärt ser bolaget detta som ett sätt att ytterligare öka förtroendet från, och ett sätt att bättre matcha, stora globala kunder. Dessutom förväntas en notering öka intresset hos institutionella investerare, aktieanalytiker och partners, samt skapa förutsättningar för ökad likviditet i aktien.

”Väldigt mycket positivt har hänt i Nexam Chemical under de senaste åren och jag ser ljust på framtiden. Att byta lista till NASDAQ OMX Stockholm Small Cap är ett naturligt steg att ta och blir ytterligare en kvalitetsstämpel för bolaget.”, säger Per Palmqvist Morin, VD.

Ladda ner som PDF