Nyheter

Storägare i Nexam Chemical fördelar om sitt aktieinnehav

2018-10-04

När Nexam Chemical förvärvade Plasticolor Sweden AB, erhöll dess tidigare ägare, Barwnicki AB, 2 795 019 aktier i Nexam Chemical som delbetalning vid förvärvet. Barwnicki AB har nu meddelat att de valt att dela ut aktierna till sina respektive delägare. 

För mer information, kontakta: 

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

___________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF