Nyheter

Nexam Chemicals patentansökan avseende nylonharts med MEPA beviljas i Japan

2014-08-12

Nexam Chemical har fått besked från det japanska patentverket att det kommer att bevilja bolagets japanska patentansökan avseende tvärbindningsbara nylonharts som innehåller Nexam Chemicals unika tvärbindare MEPA.

MEPA är en unik molekyl som förbättrar egenskaperna hos nyloner, polyestrar och andra polymerer. Nexam Chemical utvecklade MEPA med syftet att ta fram en tvärbindare specifikt anpassad för konstruktionsplaster med smältpunkter i området mellan 200 och 270 grader, vilket innefattar merparten av dagens konstruktionsplaster. Global tillverkning av plaster där MEPA kan användas överstiger 3 miljoner ton/år (motsvarande ett försäljningsvärde av mer än USD 12 miljarder).

Användningsområdena för dessa konstruktionsplaster är många. Exempelvis nylon används i en rad olika applikationer som t.ex. komponenter inom transport-, fordons-, el- och elektronikindustrin. Baserat på Nexam Chemicals teknologi att tvärbinda termoplaster kan egenskaper såsom livslängd, värmetålighet, styrka och kemikalieresistens förbättras avsevärt. Dessutom ökar också möjligheten att ersätta metaller, och dyrare plaster, med plast modifierad med Nexam Chemicals tvärbindare.

Beviljandet av ansökan i Japan kommer att ytterligare förstärka Nexam Chemicals skydd för den tvärbindningsteknologi företaget utvecklat.

”Detta kommer att bli Nexam Chemicals första beviljade patent i Japan. Marknaden för nyloner i Japan är relativt stor, vilket gör att detta patent bedöms vara värdefullt för bolaget framgent.”, säger Daniel Röme, Director of Business Development and Innovation.

Nexam Chemical har för närvarande 8 beviljade patent och 36 pågående patentansökningar inom totalt 12 patentfamiljer.

Ladda ner som PDF