Nyheter

Nexams patentansökan avseende unik teknologi i nylon beviljas i USA.

2013-04-26

Nexam har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att det kommer att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende en ny typ av tvärbindningsbar nylon. Denna baseras på nylon som modifierats med hjälp av Nexams teknologi och därmed gjorts tvärbindningsbar. Detta resulterar i en markant förbättring av nylonets materialegenskaper.

Nylon är ett samlingsnamn för en rad olika besläktade plaster, som heter polyamider. Med en årlig global tillverkning om ca 3 miljoner ton, motsvarande ett försäljningsvärde av ca USD 12 miljarder, utgör nylon en av de vanligaste konstruktionsplasterna. Användningsområdena är många och nylon används idag i en rad olika applikationer, bland annat till komponenter inom transport-, fordons- och elektronikindustrin.

Genom Nexams teknologi att tvärbinda nylon kan dess egenskaper förbättras markant, livslängden på materialet ökar samtidigt som egenskaper som värmetålighet och kemikalieresistens ökar. Detta innebär att det efter modifiering med hjälp av Nexams produkter går att använda nylon för att ersätta exempelvis metaller och dyrare plaster i en mängd produkter och komponenter.

För närvarande utvärderas Nexams teknologi och produkter för tvärbindning av nylon av fler än tio potentiella kunder (bl a BASF), varav flera är världsledande på sina respektive områden, inom exempelvis transport & fordonsindustrin, elektriska komponenter samt en mängd konsumentartiklar.

Beviljandet av detta patentet kommer förstärka skyddet för framtida och mer specifika patentansökningar, gällande flera av de produkter Nexam utvecklat på senare år, däribland en patentsökt produkt som bl.a. BASF för närvarande utvärderar.

”Vår affärsidé är att förbättra egenskaperna i vanlig plast. Vi gör helt enkelt vanlig plast bättre. Målet är att därigenom kunna erbjuda kostnadseffektiva alternativ till metaller och andra mer avancerade och dyrare material. Bakom vår teknologi och våra produkter ligger ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Ett viktigt led i vårt arbete är därför att kontinuerligt och proaktivt skydda resultatet av vårt arbete. Det nu beviljade patentet, som ger ett skydd för Nexams teknologi i nylon, kommer därför att få stor betydelse för oss i den kommersialiseringsfas som nu påbörjats”, säger Per Palmqvist Morin, VD.

Nexam har för närvarande 28 pågående patentansökningar inom totalt 10 patentfamiljer.

Mer information om hur Nexams teknologi fungerar finns på http://www.nexam.se/Technology/.

Ladda ner som PDF