Nyheter

Pressmeddelande: Förändringar i Nexam Chemicals insynslista.

2015-07-17

Nexam Chemical Holding AB (publ) har den 17 juni 2015 avfört Per Palmqvist Morin, Richard Tooby, Jan-Erik Rosenberg samt Michael Karlsson från Bolagets insynslista.

Efter genomförd bolagsstämma i maj 2015 innehar dessa personer inte längre några formella befattningar i Bolaget och har heller inte tillgång till någon information som motiverar att de är införda i Bolagets insynslista.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF