Nyheter

Nexam Chemical erhåller första industriella ordern avseende NEXIMID® för elektronikindustrin

2015-10-08

Nexam Chemical har erhållit första ordern i industriell skala avseende NEXIMID® för elektronikindustrin. Kunden har startat kommersialiseringen av sin produkt, där NEXIMID® ingår som en viktig komponent, till slutkund inom elektronikindustrin. Baserat på prognos från kunden bedöms ordervärdet för 2016 uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor.

”Vi ser nu att den strategi, med tre fokusområden: polyetenrör, polyesterskum och högprestanda applikationer, som vi implementerade i början av året ger resultat. NEXIMID® har visat sig vara avgörande för att vår kund lyckas leverera sin produkt enligt slutkundens specifikation och krav. Vi är övertygade om att vårt NEXIMID®-sortiment kan skapa värde hos fler kunder. Utvecklingen inom högpresterande plaster har pågått under en längre tid och hos flera aktörer, vilket gör att vi räknar med fler order framöver”, säger Nexam Chemicals VD Anders Spetz.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Ladda ner som PDF