Nyheter

Nexam Chemical automatiserar och effektiviserar produktionen i Lomma

2018-10-15

Nexam Chemical har med gott resultat slutfört ett automatiseringsprojekt vid produktionsanläggningen i Lomma. Målet har varit att effektivisera produktionen samt att utöka kapaciteten i anläggningen. Projektet har nu utvärderats och utfallet överträffar de uppställda förväntningarna.

Projektet är en konsekvens av den analys av materialflödet i anläggningen som genomfördes i samband med installationen av en ny produktionslinje vintern 2017/2018. Bolaget beslutade på basis av detta att installera två nya robotar, den ena används till säcktömning av insatsvara och den andra till så kallad säckpalletering. Samtidigt har en generell optimering av produktionsytan och arbetsprocesserna med fokus på LEAN genomförts.

Totalt uppgår investeringen i anläggningen till cirka 2 miljoner kronor med en kort finansiell återbetalningstid. Samtidigt förväntas automatiseringen bidra till en förbättrad arbetsmiljö och därmed minskad sjukfrånvaro då robotarna eliminerar tunga manuella lyft. Dessutom frigörs operatörstid vilket innebär att mer fokus kan läggas på att ytterligare utveckla och effektivisera arbetet.

”Resultatet av projektet har blivit mycket lyckat och lönsamt”, säger Anders Dahlqvist, ansvarig projektledare och får medhåll från Susanne Thygesson, COO i Nexam Chemical.

”Projektet som genomförts är en del av vårt kontinuerliga arbete för att utveckla vår arbetsmetodik och skapa engagemang hos våra anställda genom LEAN. Målet är att effektivisera, automatisera och förbättra arbetsmiljön vid våra produktionsenheter. Nästa större projekt är installation av en ny produktionslinje vid vår enhet i Ungern samt fortsatt ombyggnad av befintliga produktionslinjer i Lomma vilket kommer att öka vår produktionsflexibilitet” säger Susanne Thygesson, COO i Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

___________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF