Nyheter

Pressmeddelande: Styrelsen i Nexam Chemical har beslutat att avvakta med byte av handelsplats för bolagets aktie.

2015-02-24

Nexam Chemical avvaktar tills vidare med bytet av handelsplats för bolagets aktie, som tidigare meddelats, för att istället lägga all fokus på att utveckla verksamheten.

Styrelsen har beslutat att tills vidare avvakta med ansökan om notering på NASDAQ Stockholm Small Cap. Detta för att Nexam Chemical skall kunna fokusera och lägga all energi på att kommersialisera bolagets produkter. Det arbete som hittills genomförts för att förbereda verksamheten för en notering på NASDAQ Stockholm Small Cap, är fortsatt till gagn för bolaget och kommer att förenkla processen vid ett framtida byte av handelsplats.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF