Nyheter

Nexam St Andrews slår produktionsrekord

2018-12-20

Nexam Chemicals produktionsanläggning i St Andrews i Skottland har under 2018 slagit produktionsrekord. Vid anläggningen tillverkas Nexam Chemicals mest avancerade och högpresterande unika molekyler. Efterfrågan på NEXIMID® och NEXAMITE® har ökat successivt under året och de volymer som tillverkats överträffar alla tidigare år.

”Vi har haft ett spännande år med många intressanta utmaningar där vi genomfört ett kontinuerligt förbättringsarbete. Den successivt ökande efterfrågan på våra produkter har inneburit att vi behövt öka vår kapacitet. Genom ett fokuserat processutvecklingsarbete har vi lyckats förbättra och effektivisera tillverkningsprocessen vilket gett oss en ökad kapacitet. Som ett resultat ser vi nu att tillverkad volym i förhållande till arbetsinsats kraftigt ökat under året. Detta arbete, i kombination med att vi rekryterat in nya medarbetare gör att vi under nästa år kommer att kunna ta ytterligare steg framåt.” säger David Milne, Produktionschef på Nexam i St Andrews.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

___________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF