Nyheter

Valberedningens förslag till styrelse i Nexam Chemical

2019-03-06

Nexam Chemicals valberedning har informerat bolaget om sitt förslag till styrelse inför årsstämman den 16 maj 2019.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson och Jonna Opitz. Daniel Röme och Per-Ewe Wendel har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att Mats Persson och Ronnie Törnqvist väljs som nya styrelseledamöter. Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Lennart Holm.

Mats Persson har en lång erfarenhet inom kemibranschen med flera ledande befattningar inom Perstorpkoncernen, bland annat som vVD, och har under de senaste åren verkat som COO hos komposittillverkaren Diab med ansvar för bl.a. tillverkning och logistik. Mats Persson, född 1963, är civilingenjör i kemiteknik från Lunds Universitet från vilket han också har en Executive MBA.

Ronnie Törnqvist, VD vid Klippan Safety AB, har en lång internationell erfarenhet inom termoplastiska kompositmaterial och bl.a. som tidigare marknads- och teknikchef på KB Components. Ronnie Törnqvist, född 1971, är civilingenjör i maskinteknik från Linköpings Universitet och är doktor i materialvetenskap från EPFL i Schweiz.

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman kommer publiceras i samband med att kallelsen till årsstämman offentliggörs.

Information om Nexam Chemicals valberedning och dess arbetsordning finns på bolagets hemsida, http://www.nexamchemical.com.

Nexam Chemicals årsstämma äger rum den 16 maj kl. 15.00 i Lund.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

__________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Ladda ner som PDF