Nyheter

Förändringar i valberedningen för Nexam Chemical Holding AB (publ) inför årsstämman 2019

2018-12-05

Tomas Klevbo, representerande ÖstVäst Advisory AB ersätter Daniel Röme som ledamot i valberedningen för Nexam Chemical Holding AB (publ).

Efter det att valberedningens sammansättning offentliggjordes den 16 november 2018 har ÖstVäst Advisory AB kontaktat valberedningen och meddelat att de direkt och indirekt innehar aktier som är registrerade via en utländsk förvaltare och som representerar cirka 3 procent av det totala antalet aktier i Nexam Chemical Holding AB (publ). Med anledning härav har Daniel Röme, som innehar aktier representerande cirka 2,2 procent av det totala antalet aktier i Nexam Chemical Holding AB, ställt sin plats i valberedningen till förfogande till förmån för en ledamot utsedd av ÖstVäst Advisory AB som därefter utsett Tomas Klevbo till ny ledamot i valberedningen.

Efter förändringen består valberedningen av:

     Eva Gottfridsson Nilsson, valberedningens ordförande och utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB;
     Martin Lundin, utsedd av Holm Invest AB (Lennart Holm); samt
     Tomas Klevbo, utsedd av ÖstVäst Advisory AB

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelseordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com                  

__________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF