Nyheter

Nexam St. Andrews tar in extern tillverkningsorder

2013-06-20

Nexam St. Andrews har  åtagit sig en inledande extern tillverkningsorder, motsvarande drygt 900 000 kronor, för tillverkning av läkemedelssubstanser till ett globalt företag.

Produkterna som ska tillverkas är substanser för framställning av läkemedelsprodukter. Ordervärdet motsvarar drygt 900 000 kronor och leveranserna är planerade att ske under kommande månader. Produktionen kommer att ske parallellt med övrig verksamhet och kommer inte att påverka Nexams produktion av tvärbindare. Intentionen är att denna första order skall följas av ytterligare volymer.

”Tillverkningsenheten i Skottland skall primärt utnyttjas för uppskalning eller tillverkning av specialkvaliteter av Nexams unika tvärbindare. I syfte att utnyttja existerande produktionskapacitet samt ytterligare utveckla vår kunskap runt organiska synteser kommer dock anläggningen att erbjuda ett begränsat antal externa partners viss tillverkningskapacitet. Den order vi nu accepterat tror vi kan vara startpunkt för ett långsiktigt samarbete som gynnar såväl Nexam som vår externa partner”, säger Richard Tooby, VD för Nexam St. Andrews.

Nexam St. Andrews Ltd är Nexamgruppens uppskalningsfabrik, specialicerad på produktion av mindre till medelstora mängder av specialkemikalier. Verksamheten ägs till 100 % av Nexam Chemical AB. Nexam St. Andrews har idag 5 fast anställda samt 4 projektanställda.

Mer information om Nexam St. Andrews finns på http://www.nexam.se/Contact/Nexam-St-Andrews/

Ladda ner som PDF