Nyheter

Ronnie Törnqvist blir ny VD för Nexam Chemical

2023-05-22

Styrelsen för Nexam Chemical Holding AB har utsett Ronnie Törnqvist som ny VD. Ronnie, som 2019-2021 satt i styrelsen för Nexam Chemical, har under det senaste halvåret jobbat som rådgivare för bolaget. Den tidigare VD:n för Nexam Chemical, Johan Arvidsson, lämnar samtidigt koncernen.

Ronnie Törnqvist är en erfaren VD som framgångsrikt lett bland annat Klippan Safety AB, CalixKlippan AB, Autoform Group och senast Vilokan Group. För ett drygt år sedan startade han egen konsultverksamhet vilket ledde honom till ett strategiskt uppdrag för försäljningsorganisationen inom Nexam Chemical.

Ronnie har en doktorsexamen inom polymer- och kompositteknologi från EPFL i Lausanne, Schweiz.

– Jag är mycket glad över förtroendet och utmaningen. Mitt primära fokus nu är att tillsammans med ledningen och övriga medarbetare utveckla Nexam Chemical till den potential som bolaget har, säger Ronnie Törnqvist. Det saknas inte utmaningar när vi ger oss in på nya outvecklade marknadsområden samtidigt som vi ska växa den befintliga verksamheten med lönsamhet. Tillsammans med styrelse och ledning så kommer jag att omgående gå igång med en genomlysning och vidareutveckling av vår strategi som bas för en konkret handlingsplan. Utgångsläget är på det stora hela gott och jag bedömer förutsättningarna för framgång som mycket goda, säger Ronnie.

– Jag vill tacka Johan för den insats han gjort under de senaste åren och ser samtidigt fram emot att utveckla bolaget vidare med Ronnie som ny VD, säger Cecilia Jinert Johansson, styrelseordförande för Nexam Chemical och fortsätter: – Nexam Chemical står inför flera spännande utmaningar de kommande åren och med Ronnies kompetens och erfarenhet har vi möjlighet att stärka vår affär ytterligare.

Ronnie Törnqvist tar över ledarskapet för Nexam Chemical från och med dagens datum.

För mer information, kontakta:

Cecilia Jinert Johansson, Styrelseordförande, +46 (0)70 627 21 63, styrelseordforande@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2023 kl. 10:00 CET.

Ladda ner som PDF