Nyheter

Nexam Chemicals patentansökan avseende en tvärbindningsbar nylon kommer beviljas i Europa

2017-09-21

Nexam Chemical har fått besked från den Europeiska patentbyrån (EPO) att de avser att bevilja Nexam Chemicals patentansökan avseende en ny typ av tvärbindningsbar nylon.

Nexam Chemicals teknologi för tvärbindare, vilket inkluderar ett antal unika tvärbindningssystem, resulterar i förbättrade bearbetningsprocesser av plaster samtidigt som viktiga egenskaper som värme och kemikaliebeständighet kan förbättras. Denna patentansökan är relaterad till nya typer av polyamider som innehåller NEXIMID® och NEXAMITE® tvärbindare och som därigenom uppvisar förbättrade egenskaper. Patentet, som kommer att beviljas, stärker ytterligare Nexam Chemicals position som en ledande aktör inom additiv, t.ex. tvärbindare, vilka förbättrar plaster. Som tidigare meddelats har motsvarande patentansökan redan beviljats i USA.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF