Nyheter

Nexam Chemical erhåller order på NEXAMITE® från DIAB

2016-03-30

Nexam Chemical har fått en första order på NEXAMITE® avsett för industriell produktion av PET-skum. Ordervärdet uppgår till 200 000 SEK och produkterna bedöms levereras under andra kvartalet 2016. DIAB är en av de fem största tillverkarna av högprestandaskum i världen.

Nexam Chemical och DIAB tecknade i december ett samarbetsavtal med syfte att utveckla ett unikt högpresterande PET-skum innehållande NEXAMITE®-teknologin. Den gemensamma ambitionen är att samarbetet ska leda till ett långsiktigt leveransavtal. Nexam Chemical har nu fått en första order för industriell produktion av PET-skum.

”Vårt samarbete med DIAB har utvecklats väl, vilket lett fram till att vi nu erhåller denna första order. Även om ordervärdet är litet, så visar det än en gång att vår NEXAMITE®-teknologi ger stora egenskapsförbättringar i PET-skum, vilket möjliggör för en helt ny generation av PET-skum på marknaden. Marknaden för PET-skum är i stark tillväxt i och med att allt fler produkter i nya applikationsområden tillverkas i komposit istället för metall. Produkter med PET-skum uppvisar i många applikationer starka konkurrensfördelar, inte minst utifrån vikt och prestanda. Vi intensifierar nu vårt nära samarbete med DIAB”, säger Anders Spetz, VD Nexam Chemical.

DIAB är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och säljer kärnmaterial till kompositkonstruktioner för bland annat fritidsbåtar, vingar till vindkraftverk samt detaljer till flygplan, tåg, industriella applikationer och byggnader. Kärnmaterialen – som har en unik kombination av egenskaper såsom låg vikt, hög hållfasthet, isolationsförmåga samt kemisk resistens – används till konstruktioner inom flera olika marknadssegment.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Ladda ner som PDF