Nyheter

Nexam Chemical godkända för notering på Nasdaq First North Premier

2017-05-09

Nasdaq har godkänt Nexam Chemicals ansökan om notering på Nasdaq First North Premier. Jämfört med den lista som Nexam Chemical är noterad på idag, är kraven för att vara noterad på Nasdaq First North Premier högre och överensstämmer i stort med det regelverk som gäller på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm.

Sedan årsskiftet följer Nexam Chemical svensk kod för bolagsstyrning och tillämpar, i och med publiceringen av årsredovisningen för 2016, den internationella redovisningsstandarden IFRS. Ett listbyte till Nasdaq First North Premier är en kvalitetsstämpel som möjliggör för ytterligare institutionella ägare och ett naturligt steg på vägen till Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier är en lista för bolag som åtagit sig att följa ett striktare regelverk beträffande informationsgivning, redovisningsstandarder och bolagsstyrning. I årsredovisningen för 2016 som nyligen publicerades, har Nexam Chemical övergått till och tillämpar nu IFRS. IFRS är den internationella standarden för redovisning och ett krav för notering på både Nasdaq First North Premier och Nasdaq Stockholm. Nexam Chemical har också valt att följa svensk kod för bolagsstyrning, vilket är valfritt för Nasdaq First North Premier men ett villkor för att noteras på Nasdaq Stockholm.

”Verksamheten i Nexam Chemical utvecklas positivt och kontinuerligt i rätt riktning. Verksamhetens fokus ligger i första hand på att kommersialisera bolagets produkter och den förväntade försäljningstillväxten. Ambitionen att noteras på reglerad marknad kvarstår, men beaktat vår stora kassa och finansiella styrka, är verksamheten framförallt koncentrerad på marknadsbearbetning, bredda kundbasen, leverera på ingångna avtal och vidareutveckla masterbatch-konceptet.

Ett listbyte till Nasdaq First North Premier, med i stort samma regler och krav som på Nasdaq Stockholm, är ett naturligt steg mot en notering på reglerad marknad. Med tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning och finansiell rapportering enligt IFRS, uppfyller Nexam Chemical redan väsentliga delar av de krav som ställs på bolag noterade på reglerad marknad.” säger Lennart Holm, styrelsens ordförande i Nexam Chemical.

Nexam Chemical har varit noterade på Nasdaq First North sedan april 2013. Nexam Chemical ingår i indexet First North 25 sedan oktober 2015 då indexet infördes. First North 25 är ett index för de högst värderade bolagen och de mest omsatta aktierna på Nasdaq First North. Första dag för handel på Nasdaq First North Premier blir den 10 maj 2017.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com 

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF