Nyheter

Nexam Chemicals patentansökan avseende MEPA beviljas i USA.

2014-02-27

Nexam Chemical har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att det kommer att bevilja bolagets amerikanska patentansökan avseende MEPA, som är en unik och för Nexam Chemical mycket viktig produkt för tvärbindning av ett stort antal termoplaster.

MEPA är en helt ny och unik molekyl som förbättrar egenskaperna hos nyloner, polyestrar och andra polymerer. Nexam Chemical utvecklade MEPA med syftet att ta fram en tvärbindare specifikt anpassad för konstruktionsplaster med smältpunkter i området mellan 200 och 270 grader, vilket innefattar merparten av dagens konstruktionsplaster. Global tillverkning av plaster där MEPA kan användas överstiger 3 miljoner ton/år (motsvarande ett försäljningsvärde av mer än USD 12 miljarder).

Användningsområdena för dessa konstruktionsplaster är många. Exempelvis nylon används i en rad olika applikationer som t.ex. komponenter inom transport-, fordons-, el- och elektronikindustrin. Baserat på Nexam Chemicals teknologi att tvärbinda termoplaster kan egenskaper såsom livslängd, värmetålighet, styrka och kemikalieresistens förbättras avsevärt. Dessutom ökar också möjligheten att ersätta metaller, och dyrare plaster, med plast modifierad med Nexam Chemicals tvärbindare.

Som tidigare meddelats, kommer även motsvarande Europeiska ansökan att beviljas (se pressrelease från den 19 december 2013). Beviljandet av ansökan i USA kommer att ytterligare förstärka Nexam Chemicals skydd för den tvärbindningsteknologi företaget utvecklat. Nexam Chemical har dessutom patentsökt MEPA på fler andra marknader – bl.a. i Kina, Japan, Syd-Korea, Ryssland och Brasilien.

För närvarande utvärderas Nexam Chemicals teknologi för tvärbindning av nylon i allmänhet, och med MEPA i synnerhet, av fler än tio potentiella kunder. Dessa har siktet inställt på exempelvis fordons-, el- och elektronikindustrin. Flera är världsledande inom sina respektive områden.

”Detta är ett mycket viktigt patent för Nexam Chemical då MEPA och andra Nexam Chemicalprodukter baserade på MEPA har så breda användningsområden och adresserar merparten av världens konstruktionsplaster. Med patentskydd i såväl Europa som USA har Nexam Chemical ensamrätt på två av de viktigaste marknaderna i världen.”, säger Daniel Röme, Affärsutvecklingsdirektör.

Nexam Chemical har för närvarande, utöver redan beviljade patent, 40 pågående patentansökningar inom totalt 12 patentfamiljer.

Mer information om hur Nexam Chemicals teknologi fungerar finns på http://www.nexamchemical.com/Technology/.

Ladda ner som PDF