Nyheter

Nexam Chemical tecknar leveransavtal med Diab

2016-11-01

Nexam Chemical har tecknat ett leveransavtal med svenska kompositföretaget Diab avseende NEXAMITE®-teknologi för tillverkning av PET-skum. Leveranser i form av högkoncentrerad masterbatch beräknas inledas under första halvåret 2017. Diab är en av de fyra största tillverkarna av högprestandaskum i världen.

”Det är mycket glädjande att vår NEXAMITE®-teknologi nu bidrar på ett avgörande sätt till en ny och förbättrad produkt för vår kund. Vi har visat att NEXAMITE® ger stora förbättringar av egenskaperna hos PET-skum och den snabbt växande marknaden för miljövänliga produkter baserade på PET, vilket är ett viktigt applikationsområde för Nexam Chemical. Vi ser fram emot ett fortsatt och fördjupat samarbete med Diab”, säger Anders Spetz, VD Nexam Chemical.

I december 2015 meddelade Nexam Chemical att ett samarbetsavtal tecknats med Diab avseende gemensam utveckling av ett unikt högpresterande PET-skum innehållande Nexam Chemicals NEXAMITE®-teknologi. Ambitionen var att samarbetet skulle leda till det leveransavtal som nu ingåtts. Resultatet av det gemensamma utvecklingsarbete som bedrivits fram till idag är en produkt baserad på NEXAMITE® ”förpackad” i en masterbatch som kommer att levereras till Diab. Masterbatch som leveransform förenklar inblandningsprocessen och säkrar en homogen produktkvalitet då NEXAMITE® tillsätts i Diabs produktionsutrustning.

”Inom Diab är vi mycket nöjda med vårt utvecklingssamarbete tillsammans med Nexam Chemical. Det har nu levererat så positiva resultat i vårt högprestandaskum att vi är redo att ta nästa steg i form av en kommersiell produkt och detta leveransavtal. Diab ser, som en ledande producent av högprestandaskum, en möjlighet att skapa en helt ny generation skum där vi utnyttjar Nexam Chemicals teknologi” säger Diabs CEO Lennart Hagelqvist.

Diab är en global marknadsledare inom utveckling, tillverkning och försäljning av kärnmaterial till olika typer av kompositkonstruktioner – bland annat vingar till vindkraftverk, vid tillverkning av båtar, flygplan, tåg, bussar samt inom byggnadskonstruktion. Diabs material kännetecknas av en unik kombination av låg vikt och hög hållfasthet, isolationsförmåga och kemisk resistens. Genom att minska den färdiga produktens vikt och behovet av underhåll bidrar Diabs material till att minska energiförbrukning och miljöpåverkan genom produktens hela livscykel.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 kl. 08:45 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF