Nyheter

Nexams Chemicals patentansökan avseende PETA beviljas i Taiwan

2014-11-04

Nexam Chemical har fått besked från patentverket i Taiwan att det kommer att bevilja bolagets patentansökan avseende PETA, som är en unik och för Nexam Chemical mycket viktig produkt för tvärbindning av ett stort antal plaster.

PETA är en ny och unik molekyl som förbättrar egenskaperna i bland annat polyimider, nyloner och polyestrar. Nexam Chemical utvecklade PETA med syftet att ta fram en tvärbindare med lägre härdningstemperatur. Global tillverkning av plaster där PETA skulle kunna användas överstiger 20 miljoner ton/år.

PETA utvärderas av ett stort antal potentiella kunder, varav flera är världsledande inom sina områden. Det gäller exempelvis elektronikapplikationer, effektivisering och förbättring av tillverkningsprocesser, samt förbättring av temperaturresistans och livslängd på materialen.

Som tidigare meddelats, har även motsvarande europeiska och amerikanska ansökningar beviljats. Beviljandet av ansökan i Taiwan kommer att ytterligare förstärka Nexam Chemicals skydd för den tvärbindningsteknologi företaget utvecklat. Nexam Chemical har dessutom patentsökt PETA på fler andra marknader – bl.a. i Kina, Japan, Sydkorea, Ryssland och Brasilien.

Ladda ner som PDF